Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto jsou staré stránky Nadace Jedličkova ůstavu, aktuální najdete zde - www.nadaceju.cz

 

N a d a c e  J e d l i č k o v a  ú s t a v u pomáháme již od roku 1990

  

Jak můžete pomoci?

Příspěvek na účet 350 350/5500 (na poslání nadace)

Příspěvek na účet 350 385/5500 (nákup bezbariérového autobusu)

Pro více informací rozklikněte obrázek autobusu:

autobus-pro-jedli.jpg

 

Sledujte další naše Aktuality

fcb.jpg

 

 Poslání Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem pomoci dětem a mladým lidem s postižením, rozvoje a obnovy Jedličkova ústavu, podpory sociální a pracovní rehabilitace a integrace handicapovaných osob do společnosti.

Nadace Jedličkova ústavu byla založena a registrována v roce 1990, jako jedna z prvních nadací v novodobé éře neziskového sektoru u nás. Zřizovatelem nadace je Jedličkův ústav a Základní a Střední škola (JÚŠ). V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městkým soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.

Ve své činnosti se Nadace Jedličkova ústavu hlásí k humanitnímu odkazu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s handicapem. Více o prof. R. Jedličkovi
 
 

Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra dárců
a řídí se principy Etického kodexu Asociace nadací.

 

 

clen_asociace_nadaci.jpg

logo-znkvality.jpg