Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO GRANTU Z VÝNOSŮ Z PŘÍSPĚVKŮ NIF V ROCE 2008

Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ) se stala příjemcem příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF), které ve smyslu smluv uzavřených s Fondem národního majetku (FNM) vložila do nadačního jmění a jejich výnos je povinna každoročně rozdělit v rozsahu stanoveném příslušnými smluvními dokumenty jako nadační granty z NIF třetím osobám. Pravidla pro poskytování nadačních grantů z výnosů NIF upravují smlouvy uzavřené NJÚ s FNM, Statut NJÚ a její další vnitřní předpisy.

Pro rok 2008 vyhlašuje Nadace Jedličkova ústavu následující grantové programy, ve kterých budou rozděleny výnosy z příspěvků NIF:


1. GRANTY V OBLASTI OSOBNÍ ASISTENCE

Žádat mohou neziskové organizace pro konečné příjemce příspěvku, kteří splňují následující podmínky:

  • věk maximálně 16 let
  • držitel ZTP s převahou tělesného postižení
  • nezisková organizace musí osobní asistenci zajišťovat nebo provozovat pravidelně po dobu min. dvou let
  • grant nesmí být čerpán na mzdové náklady organizace


2. GRANTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Žádat mohou neziskové organizace pro konečné příjemce příspěvku, kteří splňují následující podmínky:

  • věk maximálně 27 let
  • držitel ZTP s převahou tělesného postižení
  • na správu neziskové organizace nesmí být čerpáno více než 20 % z poskytnutého grantu

Termín podání žádostí

16. května 2008

Termín vyhodnocení žádostí

12. června 2008

Adresa pro podání žádosti

Nadace Jedličkova ústavu
V Pevnosti 4
128 41 Praha 2

 

Ke stažení: