Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nadace Jedličkova ústavu se stala příjemcem příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF), které ve smyslu smlouvy a následných dodatků uzavřených s Fondem národního majetku (FNM) vložila do nadačního jmění. Výnos z těchto státem svěřených prostředků je nadace povinna každoročně rozdělovat v rozsahu stanoveném příslušnými smluvními dokumenty jako granty z příspěvků NIF třetím osobám. Pravidla pro poskytování nadačních grantů z výnosů NIF upravují smlouvy uzavřené mezi nadací a FNM, Statut nadace a grantová pravidla.


Grantové řízení na poskytování nadačních grantů v kategoerii NIF v roce 2008
Podpořili jsme 11 projektů, mezi které Nadace Jedličkova ústavu rozdělila 683.000 Kč.

Přehled projektů, které v roce 2008 získaly finanční grant:
Liga za práva vozíčkářů, o. s. Brno
Projekt: Osobní asistence pro Terezu | 20.000 Kč

Borůvka, o. s. Praha
Projekt: Osobní asistence | 200.000 Kč

O. s. Tap Praha
Projekt: Další vzdělávání - STUDEO | 63.720 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.
Projekt: Osobní asistence pro Marečka | 14.000 Kč

DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Hradec Králové
Projekt: Hra jako léčebný prostředek | 15.000 Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Hornomlýnská, Praha
Projekt: Centrum FILIPOVKA-osobní asistence | 70.000 Kč

Dílny tvořivosti, o. s., Praha
Projekt: Sociálně terapeutická dílna | 56.000 Kč

Občanské sdružení NÁRUČ, Řevnice
Projekt: Arteterapeutický vzdělávací program | 25.000 Kč

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
Projekt: Zajištění poskytování osobní asistence | 49.280 Kč

KONTAKT bB, o. s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, Praha
Projekt: Výukový kurz plavání pro osoby s tělesným postižením | 50.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo
Projekt: Osobní asistence dětem a mladistvým | 120.000 Kč