Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nadace Jedličkova ústavu realizuje veřejné sbírky již od roku 1999. Získané peněžní prostředky směřují výhradně na pomoc dětem a mladým lidem s postižením - zejména na osobní asistenci, zdravotní a kompenzační pomůcky (vozíky, speciální stolky, židle, postele, podavače a jiné pomůcky k ulehčení života postižených dětí), na dopravu speciálními automobily upravenými pro tento účel, k integraci handicapovaných dětí do společnosti a bezbariérovost (dovybavení bytů, schodolezů atd.).

Veřejnou sbírku realizujeme: formou dárcovských SMS, tzv. DMS a prostřednictvím pokladniček umístěných v obchodních řetězcích a instuticích po celé České republice.

Děkujeme celé řadě nám neznámých, anonymních dárců, kteří svým příspěvkem podporují činnost nadace. Zvláštní poděkování patří našim partnerům, kteří poskytují své prostrory pro umístění pokladniček a bez nichž bychom nemohli projekt realizovat.

>> Seznam partnerů projektu veřejná sbírka Nadace Jedličkova ústavu
>> Informace pro nové zájemce o umístění pokladničky ve vlastních prostorách.

ObrazekNová veřejná sbírka byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č. S-MHMP/650705/2010 dne 17.8.2010. Původní veřejná sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č. S-MHMP/289898/2007 byla ukončena 10. července 2010. 
 
K vyúčtování veřejné sbírky povolené pod číslem :S-MHMP/289898/2007 bylo povolenými způsoby shromážděno celkem 2.151.732,40 Kč, z toho kasičkami 1.979.178,94 Kč, DMS 48.816,- Kč.
V souladu s účelem veřejné sbírky a také statutem a grantovými a příspěvkovými pravidly Nadace Jedličkova ústavu bylo schváleno 100 nadačních příspěvků a grantů ve výši Kč 2 142 272,- Kč.
Vybrané peněžní prostředky jsou převáděny na transparentní účet zřízený pro tento účel u Raiffeisenbank, a. s. Číslo účtu: 350350/5500.

Veřejná sbírka formou dárcovských SMS byla zahájena dne 10. 7. 2008 na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 7. 4. 2008 a smlouvy uzavřené s Fórem dárců. Nadace Jedličkova ústavu se zavázala dodržovat etické principy projektu DMS. Podrobné informace o projektu DMS >>