Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny ve složení správní a dozorčí rady

19. března byla novou členkou správní rady zvolena Bc. Alice Kordíková.
Alice Kordíková bude ve správní radě zastupovat rodiče klientů Jedličkova ústavu a škol.

K 16. lednu 2009 rezignoval na svoji funkci člena správní rady Ing. Zdeněk Štička. Na jeho místo byla dne 19. března 2009 zvolena novou členkou správní rady Mgr. Taťána Waltrová.
Taťána Waltrová je zaměstnankyní Jedličkova ústavu a škol, kde pracuje jako vedoucí školské části Sociálně-pedagogického centra.

K 30. září 2008 rezignoval na svoji funkci člena správní rady Mgr. Petr Švácha.

Důvodem rezignace Petra Šváchy je ukončení pracovního poměru v Jedličkově ústavu a školách. Petr Švácha pracoval v JÚŠ na pozici vedoucího domova mládeže Tapky. Ve správní radě nadace působil od června 2004, byl členem příspěvkové komise. Panu Šváchovi děkujeme za práci, kterou pro nadaci vykonával a přejeme mu hodně úspěchů v novém zaměstnání.
Volby nového člena správní rady na uvolněné místo se uskuteční na říjnovém zasedání správní rady.

Dne 18. září 2008 se stala novou členkou dozorčí rady Ing. Ilona Borlová.
Ilona Borlová je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Studium ukončila v roce 2004. Ve své diplomové práci se zabývala účetnictvím nadací. Po ukončení studia pracovala v oddělení financí a controllingu velké české spediční firmy. Nyní je zaměstnána jako odpovědná redaktorka nadnárodního vydavatelství  informačních produktů a služeb. Zodpovídá za vydávání odborného měsíčníku o účetnictví a daních pro neziskové organizace.

Dne 28. srpna 2008 se stala novou členkou správní rady Mgr. Markéta Benoniová.
Markéta Benoniová je absolventkou VŠ pedagogické, obor speciální pedagogika. Profesní dráhu v Jedličkově ústavu a školách zahájila jako učitelka na ZŠ, posléze jako speciální pedagog v Poradenském centru JÚŠ. Zkušenosti v poradenské profesi získává více jak deset let. Od r. 2007 vede ambulantní část Speciálně pedagogického centra JÚŠ.
Ve své profesi se dlouhodobě zabývá problematikou dětí a mládeže s tělesným postižením, integrovaných v běžných školách. Svoji odbornou podporu cílí na rodiny dětí s tělesným postižením, žáky a pedagogy běžných škol. V současné době se věnuje mimo jiné přednáškové a supervizní činnosti, spolupracuje např. s o. s. Rytmus, I. C. Zahrada, o. s. Klub Hornomlýnská, Národním institutem dalšího vzdělávání a s dalšími odborníky v oboru.
Osobně si ve své práci nejvíce cení profesionality propojené s lidským přístupem, ke kterém řadí i nezbytný nadhled a schopnost podělit se o získané zkušenosti.